e-prihlásenie na LTM

24 – 25.10.2020

LTM + 1. SLv

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok prosím kontaktujte našich správcov.

Filip Šulek :

e-mail: filipsulek5@gmail.com

čislo: +421 902 181 261

Ondrej Kováč:

e-mail: ondrejko.k@gmail.com

číslo: +421 908 105 745