BOJ O NOMINÁCIE

Strelci žiarskeho MŠK mali na Majstrovstvách krajov v streľbe zo vzduchových zbraní organizovaných Slovenským streleckým zväzom /SSZ/ v mesiaci február t.r. poslednú možnosť získať nominačné výsledky umožňujúce štart na Majstrovstvách SR, ktoré budú uskutočnené 13. až 15. marca t.r. v Martine. Zdá sa, že na postup na M SR sa z našich strelcov najlepšie pripravil Róbert Láska, ktorý v disciplíne vzduchová puška 40 výstrelov dokázal vo svojej vekovej kategórii presvedčivo zvíťaziť na každej súťaži, na ktorej sa zúčastnil. To znamená, že získal titul Majster Žilinského, Trnavského, Nitrianskeho, Bratislavského a Bystrického kraja. Jeho najlepším dosiahnutým výsledkom bolo 398 bodov zo 400 možných. Myslenou šnúrou víťazstiev napredoval aj Filip Šulek, ktorý v disciplíne vzduchová pištoľ 60 výstrelov v kategórii mužov zvíťazil na Majstrovstvách Nitrianskeho, Bratislavského a Bystrického kraja. Najlepší výsledok, ktorý dosiahol bolo 567 bodov z 600 možných. Marianna Grúberová si v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov vystrieľala titul Majster Nitrianskeho a Bystrického kraja. Na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja náš MŠK reprezentovali v disciplíne VzPi 40 výstrelov aj ďalší strelci. Tomáš Fáber v kategórii dorast získal 1. miesto a titul Majster Nitrianskeho kraja. V kategórii žien si II. miesto vystrieľala Katarína Balážová a v kategórii seniori sa na  III. mieste umiestnili Marián Grúber a Karol Ihring.  Masívny nástup našich strelcov bol aj na Majstrovstvách Bystrického kraja, ktoré sa konali v Brezne a boli poslednou možnosťou získať kvalifikačný výsledok na M SR. Tu exceloval Rostislav Burian, ktorý nastrieľal v disciplíne VzPi 40 výstrelov 375 bodov zo 400 možných. Umiestnil sa na I. mieste a získal titul Majster Bystrického kraja. Na II. mieste sa umiestnil Marián Grúber a III. miesto získal Karol Ihring. V kategórii žien si v disciplíne vzduchová pištoľ 60 výstrelov vystrieľala III. miesto Katarína Balážová. V kategórii senioriek v disciplíne VzPi 40 získala Mária Humená II. miesto.  Snažili sa aj naše dorastenky a v disciplíne VzPi 40 výstrelov zvíťazila Karolína Lovčičanová a získala titul Majster Bystrického kraja. Jana Gáliková sa umiestnila na II. mieste. Na základe dosiahnutých výsledkov majú na Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní nomináciu istú : R. LáskaR. BurianF. ŠulekM. GrúberováM. GrúberK. Ihring a K. Balážová. Dúfajme, že sa im bude dariť aj naďalej a dokážu zúročiť svoje schopnosti v prospech úspešnej reprezentácie nášho MŠK.   

Reklamní partneri MŠSK Žiar nad Hronom