Cena mesta Handlová

Mestský športový klub Žiar nad Hronom (MŠK Žiar nad Hronom) má dlhoročnú tradíciu a úspechy vo viacerých športových disciplínach. Jednou z významných súčastí klubu je aj strelecký oddiel, ktorý pravidelne dosahuje výborné výsledky na súťažiach. V nedávnej súťaži „Pohár mesta Handlová,“ konanej 15. júna 2024, sa strelci MŠK Žiar opäť ukázali v skvelom svetle.

Na súťaži „Pohár mesta Handlová“ sa strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom zúčastnil s viacerými pretekármi, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky. Medzi najúspešnejších patrili:

  1. Marián Grúber (1952) – V disciplíne malokalibrovej športovej pištole na 25 metrov obsadil 1. miesto s celkovým skóre 272 bodov.
  2. Stanislav Silný (1949) – V disciplíne malokalibrovej športovej pištole na 25 metrov dosiahol 12. miesto s celkovým skóre 247 bodov.
  3. Marián Grúber – Aj v disciplíne veľkorážnej pištole na 25 metrov sa umiestnil na popredných priečkach, konkrétne na 2. mieste s celkovým skóre 259 bodov.
  4. Marianna Grúberová (1976) – V disciplíne malokalibrovej športovej pištole na 25 metrov dosiahla 6. miesto s celkovým skóre 265 bodov.

Marián Grúber je jedným z najskúsenejších a najúspešnejších strelcov MŠK Žiar nad Hronom. Jeho úspechy na súťažiach sú dôkazom jeho neustálej formy a odhodlania. Marián Grúber, ako senior, demonštruje, že vek nie je prekážkou k dosahovaniu vysokých športových výkonov.

Stanislav Silný je ďalším výrazným menom v streleckom klube MŠK Žiar nad Hronom. Stanislav patrí medzi významných členov tímu a jeho skúsenosti sú neoceniteľné pre mladších kolegov. Ako senior, svojim príkladom inšpiruje mladších strelcov k vytrvalosti a zlepšovaniu.

Marianna Grúberová je tiež vynikajúcou strelkyňou MŠK Žiar nad Hronom. Svojimi výkonmi pravidelne potvrdzuje, že je schopná konkurovať aj tým najlepším strelcom. Jej 6. miesto na poslednej súťaži je dôkazom jej talentu a tvrdej práce. Aj keď je mladšia ako jej mužskí kolegovia, Mariana prináša do tímu dôležitú energiu a nové perspektívy.

Strelecký klub je dôležitou súčasťou MŠK Žiar nad Hronom, pretože reprezentuje klub na mnohých významných podujatiach. Úspechy strelcov ako Marián Grúber, Stanislav Silný a Marianna Grúberová prispievajú k dobrému menu klubu a motivujú ďalších členov k dosahovaniu vynikajúcich výsledkov.

Úspechy strelcov MŠK Žiar nad Hronom na súťaži „Pohár mesta Handlová“ sú dôkazom kvalitnej prípravy a talentu, ktorý v klube rastie. Klub MŠK Žiar nad Hronom môže byť právom hrdý na svojich strelcov, ktorí svojimi výkonmi prispievajú k pozitívnemu obrazu klubu na Slovensku. Výkony seniorov ako Marián Grúber a Stanislav Silný ukazujú, že športový duch a odhodlanie nepoznajú vekové hranice.

Výsledková listina: